Poddczas konferencji prasowej, na której prezentowano raport, wicepremier Pawlak zaznaczył, że do najdroższych obowiązków należą zobowiązania z zakresu prawa podatkowego oraz roczne sprawozdania finansowe. - Dotyczą one m.in. prowadzenia rachunkowości, zeznań podatkowych czy dokumentacji medycznej – powiedział. Zdaniem wicepremiera, dobrze wypada w tym badaniu kierowane przez niego Ministerstwo Gospodarki. Nakładane przez resort obowiązki generują zaledwie 7 proc. rocznych kosztów administracyjnych.
Wicepremier podkreślił, że połowa obowiązków nakładanych na firmy, nie wpływa dodatnio na ich działanie i stanowi czyste obciążenie biurokratyczne. – Dlatego odciążyć biznes szczególnie w zakresie częstotliwości informowania organów państwowych o swojej działalności, a tam, gdzie jest to możliwe całkowicie z niego zrezygnować. Pomocna w tym zakresie będzie także Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która przyspieszy rejestracją przedsiębiorców w jednym systemie – dodał wicepremier Pawlak.
Wicepremier Pawlak poinformował również, że kwestią lepszych regulacji prawnych dla przedsiębiorców od 10 stycznia 2011 r. zajmuje się w Ministerstwie Gospodarki sekretarz stanu Mieczysław Kasprzak.