Rzecznik Prokuratury Okregowej w Warszawie - Dariusz Ślepokura, twierdzi, że wszystkie miejsca w różnych formach szkoleń przeznaczone dla prokuratorów są wykorzystywane. Trzeba zaznaczyć, że prokuratorzy i sędziowie mają obowiązek stale podnosić kwalifikacje. Informacje te potwierdza Greta Książkiewicz z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Potwierdza ona, że zainteresowanie szkoleniami wśród sędziów i prokuratorów jest duże. Bardzo rzadko pozostają niewykorzystane miejsca.
Szkoła uczy sama albo współpracuje z innymi instytucjami, np. KNF. W 2010 r. ukończyło je 78 sędziów i prokuratorów z całej Polski, rok później kolejnych 120. Ponad 500 prokuratorów i asesorów wzięło udział w szkoleniu z metodyki prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa gospodarcze. Dokształcanie odbywa się też z funduszy unijnych.

Więcej>>

Źródło: Rzeczpospolita