31 proc. przedsiębiorstw korzysta z podpisu elektronicznego – wynika z sondażu Business Centre Club. Podpis elektroniczny jest wciąż mało rozpowszechniony wśród przedsiębiorców. Dlaczego tak się dzieje? Firmy mogą wykorzystywać e-podpis m.in. do kontaktów z urzędami administracji państwowej, do rozliczeń podatkowych, a także do przekazywania deklaracji rozliczeniowych do ZUS. Badanie przeprowadzono pod koniec maja br. Wzięło w nim udział około 2 tys. przedsiębiorców.

Zastosowanie e-podpisu zna 86 proc. badanych firm. 71 proc. firm uważa, że jest on potrzebny w ich działalności gospodarczej. 69 proc. respondentów w ogóle nie korzysta z e-podpisu. O jego wprowadzeniu myśli 59 proc. badanych, a 34 proc. waha się. Koszt korzystania z e-podpisu na poziomie 400 zł jest zbyt wysoki dla 58 proc. firm, 42 proc. akceptuje go. Zdaniem 24 proc. badanych firm zastosowanie e-podpisu może zmniejszyć koszty biurowe.

Według przewodniczącego Komisji BCC ds. informatyki Krzysztofa Szuberta, podpis elektroniczny to wciąż „rozwiązanie niszowe". Główne przyczyny braku rozpowszechnienia e-podpisu to ograniczona ilość zastosowań biznesowych (głównie brak serwisów od strony administracji państwowej), stosunkowo duże koszty zakupu i utrzymania oraz brak jasnych i jednoznacznych przepisów umożliwiających bezproblemowe stosowanie e-podpisu - podkreśla Szubert.

Na początku maja premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym roku korzystanie z podpisu elektronicznego ma być tańsze. Jest to koszt rzędu 400 zł. Od 1 kwietnia br. obowiązują nowe regulacje, zgodnie z którymi osoby fizyczne mogą składać deklaracje podatkowe przez internet. Podstawowym warunkiem jest posiadanie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu. Wcześniej, od 16 sierpnia 2006 r., rozliczenie drogą elektroniczną było dostępne dla największych firm, których roczne przychody przekraczają 5 mln euro. Od 1 stycznia 2008 roku elektronicznie mogą rozliczać się wszystkie firmy. Z kolei od 1 lipca 2008 roku pracodawcy zatrudniający powyżej 5 pracowników będą mieli obowiązek elektronicznego rozliczania się z ZUS. Deklaracje te muszą być podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym, więc przedsiębiorcy muszą odpowiednio wcześniej zdobyć taki podpis.