Z wniesionych w 2014 r. kasacji - Sąd Najwyższy rozpoznał kasacje w 178 sprawach, zarówno na rozprawach, jak i na posiedzeniach w trybie art. 535 § 1 k.p.k., bez udziału prokuratora, z czego w 175 sprawach kasacje zostały uwzględnione. W trzech sprawach Sąd Najwyższy wniesione kasacje oddalił.
Ponadto, jak poinformowała Prokuratura Generalna przy okazji zakończonego 28 maja br. dorocznego Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, prokuratorzy Wydziału Postępowania Sądowego w Sprawach Karnych Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej wzięli udział w 650 sprawach rozpoznawanych na rozprawach w Izbie Karnej Sądu Najwyższego (łącznie 124 wokandy), które dotyczyły:
- 103 kasacji wniesionych przez Prokuratora Generalnego w trybie art. 521 § 1 k.p.k.;
- 21 kasacji wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich;
- 52 kasacji wniesionych przez prokuratorów z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
- 474 kasacji wniesionych przez innych uprawnionych.
Brali również udział w posiedzeniach, na których Sąd Najwyższy w Izbie Karnej rozpoznał zagadnienia prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu przez sądy powszechne na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. oraz przedłożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prokuratora Generalnego.

LEX Navigator Postępowanie Karne>>>