Najwięcej osób, będzie zdawać w Warszawie. Na egzamin adwokacki zgłosiło się - 249, na radcowski - 719. Poza tym najwięcej chętnych do zawodu adwokata jest w Poznaniu (80 osób) i w Krakowie (78), do profesji radcowskiej zaś - w Krakowie (167) oraz we Wrocławiu i Katowicach ( po 137 zgłoszeń).
Po ubiegłorocznych egzaminach na listy korporacyjne mogło wpisać się 3,7 tys. sponad 4,5 tys. zdających kandydatów. W latach 2009 - 2010 natomiast, w sumie prawnicze egzaminy zawodowe zaliczyło ok. 3 tys. aplikantów.
Państwowe egzaminy adwokacki i radcowski odbędą się w tym roku od 28 do 31 sierpnia. Zgłoszenia można było składać do 7 sierpnia.

Więcej o wymaganiach do egzaminu: www.adwokatura.pl i www.e-kirp.pl