Jak informuje Naczelna Rada Adwokacka akcja jest skierowana przede wszystkim do osób w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Szczegóły tego przedsięwzięcia przedstawione zostaną na konferencji prasowej w dniu 11 maja 2010 r., ale już dziś prosimy o umieszczenie tego wydarzenia w kalendarzach redakcyjnych. Wcześniej, bo około 7 maja udostępniona zostanie pełna lista adwokatów biorących udział w akcji wraz z adresami miejsc, w których będą udzielane bezpłatne porady.