- Oczywiście problem jest w szczegółach - dodał. "Solidarność" chce, by rząd zrealizował porozumienie podpisane w kwietniu 2019 r., w przeddzień rozpoczęcia ogólnopolskiego strajku w oświacie. Punkt VI, brzmi: "Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r." Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" domagała się wówczas i nadal się domaga powiązania wysokości płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Kolejne negocjacje - już z udziałem innych związkowców - mają się odbyć 7 grudnia.

 

Zmiany w Karcie nauczyciela najpóźniej od 1 września 2022 r.>>

 

Spór o zmiany w pragmatyce nauczycielskiej

Związkowcy zgodnie krytykują projekt zmian w Karcie Nauczyciela - pensum ma wzrosnąć o cztery godziny, wrócić też mają tzw. "godziny karciane" w dodatku jeszcze dłuższe niż dotychczas. Resort chce też zmienić zasady awansu zawodowego nauczycieli - zniknie stopień nauczyciela kontraktowego. Etapy po zmianie to:

  • okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy)
  • nauczyciel mianowany
  • nauczyciel dyplomowany
  • utrzymanie rozwiązania dotyczącego uzyskiwania tytułu honorowego profesora oświaty.

 

Zmianie sprzeciwiają się związkowcy, ostrzegając, że skończy się redukcją ok. 40 tys. etatów. MEiN zapewnia jednak, że dzięki noweli uatrakcyjni zawód i zachęci młodych ludzi do podejmowania pracy pedagoga. Wszystko za sprawą wzrostu wynagrodzeń, które przynieść mają zmiany.

 

 

ZNP przyjdzie pod gmach ministerstwa

Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie obywatelski projekt dotyczący zwiększenia wynagrodzeń pedagogów, a konkretnie powiązania ich ze średnim wynagrodzeniem.

 

Według ZNP należy zapisać w Karcie Nauczyciela (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
  • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.


– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

- W sytuacji występowania ustabilizowanego wzrostu gospodarczego, jaki obecnie występuje w Polsce, wprowadzenie mechanizmu ustalania wynagrodzeń nauczycielskich w oparciu o kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, podniesie status zarobkowy nauczycieli do poziomu krajowego – przynajmniej w odniesieniu do najwyższej stawki wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku średniego wynagrodzenia w odniesieniu do stawki nauczyciela kontraktowego - wynika z uzasadnienia do projektu.