- Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" uznaje proponowane przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki propozycje, jako całkowicie rozmijające się z postulatami środowiska nauczycielskiego. Po raz kolejny wskazujemy, że podstawową kwestią dla ogółu nauczycieli jest ustawowe powiązanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej - piszą związkowcy w stanowisku.

 

Zmiany w Karcie nauczyciela najpóźniej od 1 września 2022 r.>>

 

Wynagrodzenie powinno wzrosnąć bardziej

Jak przypomniano w nim WZZ "Forum-Oświata" postuluje by wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty było na poziomie 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, nauczyciela kontraktowego – na poziomie 100-105 proc., nauczyciela mianowanego – na poziomie 125 proc., a nauczyciela dyplomowanego – na poziomie 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Związkowcy zadeklarowali gotowość do przystąpienia, wraz z innymi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli, do negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia określającego etapy i terminy dojścia do stanu docelowego tj. powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. "Uważamy, że jest to możliwe do osiągnięcia w ciągu 2-3 lat - zaznaczono w stanowisku. Zwrócono uwagę, że propozycje MEiN nie pokazują modelu docelowego jak maja kształtować się płace nauczycieli, pokazują jedynie punkt startu.

 

WZZ "Forum-Oświata" pozytywnie ocenia tylko jedną z propozycji MEiN - określenie na poziomie rozporządzenia minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli.

- Wskazujemy jednak, że w propozycjach MEiN nie ma żadnych informacji, na jakim poziomie te minimalne stawki dodatków mają się kształtować. Wskazujemy, że projektowane przez Ministerstwo zastąpienie dotychczasowych średnich wynagrodzeń (opisanych w art. 30 Karty Nauczyciela) pojęciem "przeciętnego wynagrodzenia" nauczycieli będzie kolejnym negatywnym dla nauczycieli skutkiem – oznacza to faktyczną likwidację corocznego obowiązku rozliczania się JST z osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a tym samym odejściem od obowiązku wypłacenia nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego w sytuacji, gdy JST zaniżyło ich wynagrodzenie - wskazuje związek.