– Stwierdził pan między innymi, że pragmatyka zawodowa nauczycieli to jedna z tych kwestii, które nie zostały naprawione ostatnimi reformami. Z wypowiedzi pana ministra wynika, że zmiany mają dotyczyć awansu zawodowego, oceny pracy, czasu prac, systemu wynagradzania, a także modyfikacji systemu finansowania oświaty - zwraca uwagę ZNP w liście do resortu edukacji.

 

Karta Nauczyciela zostanie, ale nie bez zmian>>

 

Związkowcy proszą o wyjaśnienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego  pyta o zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela i czy zmiany w zakresie czasu pracy oznaczają zmianę pensum dydaktycznego. Chce też wiedzieć, czy zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, a także modyfikacja systemu finansowania oświaty, spowoduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli i w jaki sposób to nastąpi.

Szef MEN zapowiedział, że zespół złożony z przedstawicieli resortu, samorządowców i związkowców w pierwszej kolejności zajmie się zmianami przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych. Posiedzenie zespołu ma się odbyć 29 stycznia.