Interpelację złożyły posłanki: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Daria Gosek-Popiołek, Anna-Maria Żukowska. Wskazują w niej, że Karta zawiera istotne regulacje dla pracowników oświaty oraz zapewnia spójność systemu. 

Redukcja etatów ma sfinansować nauczycielskie podwyżki?>>

 

Karta zostanie

Posłanki pytają, jakie plany ma MEN jeżeli chodzi o tę ustawę - jakie zmiany zamierza wprowadzić i od kiedy mają obowiązywać. Na pytania dość lakonicznie odpowiada wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Tłumaczy, że resort edukacji nie przewiduje likwidacji Karty Nauczyciela.

 

 


 

- Po spotkaniach ze związkami zawodowymi szef MEN podjął natomiast decyzję o wznowieniu prac zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W ten sposób odpowiedział na oczekiwania zarówno strony samorządowej, jak i związkowej, które dostrzegają potrzebę zmian w przepisach regulujących status zawodowy nauczyciela - tłumaczy wiceminister.

Dodaje, że zespół zajmie się wypracowaniem nowego systemy wynagradzania, a także przygotowaniem rozwiązań dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli. - Są one związane m.in. z awansem zawodowym, oceną pracy, czasem pracy, obowiązkami nauczycieli oraz systemem finansowania oświaty. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz organizacji jednostek samorządu terytorialnego - podkreśla Maciej Kopeć.