Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej szczegółowo ureguluje tryb przenoszenia ucznia pomiędzy szkołami różnych typów oraz kwestię uzupełniania różnic programowych. Niezaliczenie przedmiotów zawodowych nie zamknie uczniowi technikum drogi do przejścia do klasy programowo wyższej w liceum. Podobnie będzie z przechodzeniem ze szkoły artystycznej - pod uwagę będą brane oceny z przedmiotów ogólnokształcących.

Nowy nadzór pedagogiczny i wymagania wobec placówek - zmiany w prawie we wrześniu 2015 r.>>

Rozporządzenie zawiera także zapisy dotyczące przyjęcia do publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum lub publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – ucznia przechodzącego z niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkół publicznych realizującej kształcenie ogólne odpowiednio w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego.

Praktyczne porady na temat nowych przepisów uzyskać będzie można podczas organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer jesiennych konferencji oświatowych: XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się w ramach Kongresu Edukacja i Rozwój>>