EKKKO to pierwszy etap XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów  Szkół i Przedszkoli - poświęcony będzie doskonaleniu kompetencji przywódczych. Celem zajęć realizowanych podczas konferencji  jest:
- określenie własnego stylu myślenia i  działania  oraz  możliwości i potrzeb rozwojowych;
- zaprojektowanie różnych strategii własnego rozwoju;
- poznanie i przećwiczenie możliwości wykorzystania narzędzi optymalizujących zarządzanie własną karierą.

IV Europejska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty>>

Drugi etap to Kongres Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 22-23 października w Warszawie – w tym przypadku zapraszamy dyrektorów wraz z nauczycielami, gdyż w tym roku skoncentrujemy się na najważniejszym zadaniu związanym z budowaniem innowacyjnych środowisk uczenia się – na kształtowaniu warunków służących rozwojowi pozytywnych motywacji związanych z uczeniem się, pracą i rozwojem własnym. Badania naukowe oraz doświadczenie własne wskazują na kluczową rolę pozytywnych emocji w warunkowaniu sukcesów edukacyjnych. Hasłem przewodnim Kongresu będzie – Edukacja poprzez zabawę, kulturę, praktykę.

II Kongres Edukacja i Rozwój>>

Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywyPolecamy książkę "Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy">>