Nowelizacja rozporządzenia wynika przede wszystkim z wzrostu pensji minimalnej, choć projekt przewiduje zwiększenie kilku maksymalnych stawek pensji pracowników niepedagogicznych w szkołach. Dotyczy wszystkich rodzajów placówek - zarówno tych podległych MEN, jak i innym resortom.

Podwyżki dla nauczycieli od września 2020. Prezydent nie zawetował ustawy>>

 

Wyższe stawki wynagrodzeń

Rozporządzenie określi nowe tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148, późn. zm.) zakładanych i prowadzonych przez poszczególne resorty.

Sprawdź w LEX: Dla których stanowisk pracowników niepedagogicznych przydziela się dodatek funkcyjny? >


W szkołach i placówkach prowadzonych przez:

  1. Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od ok.5,0 proc. do ok. 13,3 proc., tj. w granicach kwot 1300 zł –2650 zł (obecnie 1200 zł –2500zł), maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pozostały na obowiązującym poziomie tj. w granicach kwot 4000 zł –7600 zł.
  2. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od ok.16,4% do ok.27,3%, tj. w granicach kwot 1400 zł –1700 zł (obecnie 1100 zł –1460 zł), maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają w kategoriach od I do VIII od ok.1,5% do ok. 4,0%, tj. w granicach kwot 2600 zł –2690 zł (obecnie 2500 zł –2650 zł) natomiast w kategoriach IX –XIX pozostały na obowiązującym poziomie tj. w granicach kwot 2750 zł –4530 zł;
  3. Ministra Sprawiedliwości - minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od ok.18,1% do ok.22,7%, tj. w granicach kwot 1620zł –1960 zł (obecnie 1320 zł–1660 zł), maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego w zrastają od ok. 10,6% do ok. 18,5%, tj. w granicach kwot 3200 zł –5230zł (obecnie 2700 zł –4730 zł);
  4. Ministra Klimatu –tabela 4(obecnie tabela 2): minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od ok.27,3% do ok.39,1%, tj. w granicach kwot 1400 zł –1980 zł (obecnie 1100 zł –1460 zł), maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od ok.4,0% do ok. 13,3%, tj. w granicach kwot 2600 zł –5100 zł(obecnie 2500 zł –4530 zł);
  5. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od ok. 21,9% do ok. 42,1%, tj. w granicach kwot 1400 zł –1780 zł (obecnie 1100zł –1460zł), maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają od ok. 10,2% do ok. 24,5%, tj. w granicach kwot 3000 zł –5100 zł (obecnie 2500 zł –4530 zł).

Sprawdź w LEX: Czy wszyscy pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole powinni być objęci oceną pracy? >

 

Urealnienie, ale nieobowiązkowe

Jak podkreśla resort pracy w uzasadnieniu, dotychczasowe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego nie pozwalają, w przypadku niektórych stanowisk, na ustalenie pracownikowi gwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę, stąd zmiana. Jak tłumaczy resort miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego zostały urealnione i dostosowane do poziomu rzeczywistych wynagrodzeń w jednostkach, z uwzględnieniem posiadanych przez jednostki środków finansowych.

- Podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabelach nie spowoduje automatycznego  wzrostu  wynagrodzeń  pracowników z uwagi  na fakt,  że nie obliguje pracodawcy, a jedynie daje możliwość ustalenia wyższych wynagrodzeń - tłumaczy resort.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni obowiązani są przechodzić szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej? >