Rozporządzenie ma określić warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Z rozporządzenia znikają stawki dotyczące egzaminu gimnazjalnego.

 

Podwyżki i zmiany w ocenianiu nauczycieli - ustawa podpisana>>

 

Stawka uzależniona od wynagrodzeń nauczycieli

Od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc. - kolejna podwyżka wynagrodzeń planowana była od stycznia 2020 r. Zmiana w KN ma sprawić, że pedagodzy podwyżkę dostaną we wrześniu, nie będzie to 5 proc., ale 9,6 proc. Ta zmiana wpłynie na wynagrodzenia egzaminatorów - stawkę wylicza się w odniesieniu do wynagrodzenia nauczyciela dyplomowego.

 

 

 

Matura do roku szkolnego 2013/2014 włącznie:
a) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i matematyki) – poziom podstawowy 23,93
b) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki – poziom podstawowy 14,73
c) część pisemna egzaminu maturalnego z:
– języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – poziom podstawowy i rozszerzony,
– języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych
35,23
d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych 30,15
Matura od roku szkolnego 2014/2015:
a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki – poziom podstawowy 23,93
b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy 14,73
c) część pisemna egzaminu maturalnego z:  
– języka polskiego, języka mniejszości narodowej – poziom podstawowy i rozszerzony  
– języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – poziom rozszerzony  
– języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny 35,23
d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych 30,15
Część ustna egzaminu maturalnego  
język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny 25,08
język obcy nowożytny – bez określenia poziomu egzaminu 10,19
język obcy nowożytny – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny 15,27
Stopień trudności sprawdzania zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym Kwota wynagrodzenia za sprawdzenie jednego zadania
1. stopień trudności 1,87
2. stopień trudności

2,63