Od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc. - kolejna podwyżka wynagrodzeń planowana była od stycznia 2020 r. Zmiana w KN ma sprawić, że pedagodzy podwyżkę dostaną we wrześniu, nie będzie to 5 proc., ale 9,6 proc.

 

Minimalne wynagrodzenie nauczyciela w 2019 r.>>

 

Podwyżki dla nauczycieli od kwietnia 2018 r. do września 2019 r. (brutto)

Stopień awansu 31 marca 2018 1 kwietnia 2018  1 stycznia 2019  1 września 2019 
Nauczyciel stażysta 2 294 2 417 2 538 2776
Nauczyciel kontraktowy 2 361 2 487 2 611 2857
Nauczyciel mianowany 2 681 2 824 2 965 3244
Nauczyciel dyplomowany 3 149 3 317 3 483 3810

 

Powrót do poprzednich zasad oceniania

Zmiana obejmie również regulacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - ustawa zakłada powrót do rocznego stażu oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Utrzymany zostanie za to obowiązek zasięgania opinii rady rodziców. Rozporządzenie nie będzie już określać kryteriów oceniania pedagogów. - Powrót do poprzedniego sposobu oceniania nauczycieli to dobry pomysł, od początku krytykowaliśmy rozwiązania wprowadzone w 2018 r., podkreślając, że stworzone przez resort wymogi są nie do spełnienia dla niektórych nauczycieli - ocenia Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodaje jednak, że takie wycofywanie się z wprowadzanych niedawno rozwiązań wskazuje na chaotyczność działania ustawodawcy.

 

Nauczyciel bez obowiązkowej oceny, ale i bez dodatku>>

 

Dodatek dla stażysty i minimalna kwota za wychowawstwo

Po nowelizacji minimalna kwota dodatku wynosić będzie 300 zł. Ustawa zapewni natomiast możliwość podwyższenia  dodatku - organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego będą mogły podwyższać minimalną wysokość świadczenia w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.

 

 

Nowela wprowadza też jednorazowy dodatek dla nauczycieli stażystów. Świadczenie na start w wysokości 1000 zł będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Sprawdź w LEX Prawo Oświatowe: