Jak wyjaśnia wiceminister Marzena Machałek, zajęcia WDŻ będą znacznym wsparciem dla uczniów po długim okresie ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej w odbudowywaniu relacji społecznych. - Pomogą też uczniom w pracy nad własnymi emocjami, jak też w działaniach profilaktycznych w zakresie zachowań problemowych i niepożądanych - podkreśla.

Wychowanie do życia w rodzinie priorytetem MEN>>

 

Promowanie wartości rodzinnych

Powstanie dziesięć ośrodków kształcenia nauczycieli, bo - jak wyjaśnia Marzena Machałek - do właściwej realizacji zajęć potrzeba wyspecjalizowanej kadry nauczycieli, którzy posiadają interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do zrealizowania wymaganych treści programowych, ale także kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

- Ostatnie lata to duże zmiany w  polityce rodzinnej -  poprawa jakości życia rodzin i lepsza opieka nad dziećmi. Jednak nadal ważne są działania na rzecz umocnienia rodziny, rodzicielstwa, szacunku dla macierzyństwa i ojcostwa -  mówiła wiceminister. - Nadrzędnym celem przedmiotu jest takie oddziaływanie na uczniów, aby przemyślenia i wnioski płynące z zajęć pomogły im lepiej zrozumieć siebie i innych w przyszłości. Stąd ogromna rola nauczycieli - wyjaśnia Machałek.

Przedmiot raczej krytykowany

WDŻ nie jest przedmiotem obowiązkowym - rodzice mogą z niego zwolnić niepełnoletniego ucznia. Zajęcia krytykowane są też za zachowawczość i podnosi się, że nie są alternatywą dla edukacji seksualnej. Zwłaszcza że i tak krytykowaną podstawę programową przy okazji reformy nieco zmodyfikowano, usuwając np. kwestię stereotypów wobec płci. Po zmianach wprowadzonych za czasów minister Anny Zalewskiej uczeń nie zdobędzie też informacji, jak szukać pomocy w razie trudności z określeniem tożsamości płciowej ani w sytuacji, gdy padnie ofiarą molestowania seksualnego.

Licealista, na zajęciach ma też "przedstawić wizję swojego małżeństwa", oraz zastanowić się nad: "zobowiązaniem podejmowanym podczas zaślubin". Jego zadaniem będzie też rozstrzyganie dylematów moralnych. Wśród nich - jak się okazuje -  wysoką pozycję zajmuje stosowanie antykoncepcji.