– Podejmowanie działań wolontariackich ma niebagatelne znaczenie w procesie edukacji i formowania osobowości jednostek, szczególnie zaś osób młodych. Nie tylko odpowiada ono na potrzeby samorealizacji, integracji lub przynależności do danej grupy społecznej, lecz także formuje hierarchię wartości, na której szczycie znajduje się odpowiedzialność za los drugiego człowieka – napisał minister Przemysław Czarnek we wstępie do publikacji „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. 

Czytaj: GUS: W I kwartale 2022 r. 8,5 mln osób było wolontariuszami>>

Poradnik został przygotowany z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu. Zostały w nim omówione następujące zagadnienia: 

  • formy wolontariatu szkolnego, 
  • otoczenie prawne wolontariatu, 
  • uczeń jako wolontariusz, 
  • prawo w praktyce szkolnej, 
  • koordynator wolontariatu, 
  • organizacje społeczne działające w szkole jako organizatory wolontariatu, 
  • e-wolontariat w szkole, 
  • ubezpieczenie wolontariuszy.

W publikacji są także wzory dokumentów związanych z organizacją wolontariatu w szkole, m.in.: regulaminy, wzory porozumień, oświadczeń.

Publikacja powstała we współpracy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego oraz Korpusu Solidarności. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. 

Materiał można pobrać ze strony Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej>>