To kolejne spotkania z cyklu debat o oświacie, zainaugurowanych w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Celem obrad ma być wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty.

 


Organizatorami są wojewodowie i kuratorzy oświaty. O oświacie dyskutować mają przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, samorządów, a także pracodawców.

Czytaj: Odbyły się pierwsze regionalne "okrągłe stoły edukacyjne">>

5 bloków tematycznych 

Wzorem wcześniejszych spotkań w ramach "Okrągłego stołu" uczestnicy debat w regionie będą rozmawiali o polskiej szkole w 5 blokach tematycznych: "Nauczyciel w systemie edukacji", "Jakość w systemie edukacji", "Nowoczesna szkoła", "Uczeń w systemie edukacji", "Rodzic w systemie edukacji". Do tej pory odbyły się 4 tury ogólnopolskiego "okrągłego stołu" w Warszawie.

Kolejne Wojewódzkie Okrągłe Stoły Edukacyjne zaplanowano na 6 września w Tarnowie i Rzeszowie. 

- Budowanie nowoczesnej szkoły, która gwarantuje wysoką jakość nauczania, może odbywać się tylko we współpracy i dialogu osób oraz instytucji odpowiedzialnych za oświatę. Dlatego też do udziału w obradach zaprosiliśmy szerokie grono nauczycieli, w tym członków związków zawodowych, przedstawicieli organizacji rodziców i dzieci, organów prowadzących szkoły, naukowców, ekspertów oraz organizacji pozarządowych. Chcemy, aby założenia wypracowane podczas "Okrągłego stołu" stały się impulsem do kolejnych dobrych zmian w polskiej szkole, abyśmy mogli stwarzać naszym dzieciom jak najlepsze warunki do pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji - dodaje MEN.