W skardze chodzio o przyznawanie pieniędzy z subwencji gminom, które przekazały wszystkie szkoły stowarzyszeniom, z wnioskiem do TK zwrócili się posłowie opozycji.
Trybunał odmówił ze względów prosceduralnych - zaskarżone rozporządzenie już nie obowiązuje, ponieważ MEN musi wydawać co roku przepisy regulujące tę materię.

Większa subwencja dla gmin, które nie prowadzą żadnej szkoły>>

– Gdyby nie wprowadzono dodatkowego wskaźnika korygującego do rozporządzenia, to samorządy nie miałyby pokusy wyzbywania się szkół – stwierdza Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Posłowie opozycji zapowiadają złożenie kolejnego wniosku do TK. Chcą w nim podnieść, że MEN przekroczył swoje uprawnienia, wydając rozporządzenie.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 6 lipca 2015 r.

MEN: przekazując szkołę, gmina nie przestaje realizować zadań oświatowych>>