Z ogłoszonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramu wynika, że egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 23-25 maja (wtorek - czwartek) - 23 maja przeprowadzony zostanie egzamin z języka polskiego, 24 maja - z matematyki, 25 maja - z języka obcego nowożytnego. We wszystkie trzy dni egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 12-14 czerwca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści będą mogli poznać 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach otrzymają 6 lipca.

Czytaj: CKE: 78,2 proc. tegorocznych absolwentów zdało maturę>>

 

Matura pisemna od 4 maja

Egzaminy maturalne rozpoczną się w czwartek 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja. Egzaminy będą przeprowadzane rano i po południu. Egzamin poranny będzie rozpoczynać się o godzinie 9.00, popołudniowy o godz. 14.00. Taki układ będzie obowiązywał przez całą sesję z wyjątkiem pierwszego dnia, gdy będzie tylko jeden egzamin - poranny.

 • 5 maja rano przeprowadzony będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.
 • 8 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 9 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii.
 • 10 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 11 maja rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 12 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 15 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki.
 • 16 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym.
 • 17 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.
 • 18 maja rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.
 • 22 maja rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.
 • 23 maja przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Czytaj: Są już informatory maturalne na 2023 r.>>

Matura ustna od 10 maja

Sesja egzaminów maturalnych ustnych rozpocznie się 10 maja, potrwa do 23 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym zaplanowana została od 1 do 19 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-19 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 5-7 czerwca.

Maturzyści swoje indywidualne wyniki poznają 7 lipca; tego samego dnia otrzymają też świadectwa maturalne.

Poprawki w sierpniu

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia: 21 sierpnia będą poprawkowe egzaminy ustne, 22 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne. Maturzyści, którzy będą zdawać egzaminy poprawkowe, wyniki ich poznają 8 września.