Ustawa nie określa sposobu finansowania świadczeń z funduszu. Możliwość otrzymania takiego świadczenia oraz jego wysokość są uzależnione m.in. od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Podobnie jest z terminem wypłaty dofinansowania z funduszu, pracodawca powinien ustalić go w regulaminie funduszu, gdyż nie jest on wskazany w ustawie. Pracodawcy z reguły dopłacają do wypoczynku po odbytym urlopie. Przepisy u.z.f.ś.s. nie określają także ani minimalnego, ani maksymalnego wymiaru urlopu, który warunkowałby przyznanie dopłaty do wypoczynku pracownika.

O terminie wypoczynku nauczyciela w placówce nieferyjnej przesądza plan urlopów>>

Powinno to być jednak unormowane w zakładowym regulaminie funduszu. U wielu pracodawców zamiast indywidualnych rozwiązań w tej sprawie, w regulaminach widnieje przepis art. 162 k.p., zgodnie z którym, na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wykorzystanie co najmniej 14 dni kalendarzowych jest często przyjmowane w regulaminach zakładowych jako zasada, warunkująca uzyskanie dopłaty do wypoczynku organizowanego na tzw. podstawowej dłuższej części urlopu w danym roku kalendarzowym.

Wypoczynek dla dzieci pracowników szkoła może odpisać od podatku>>

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieżyOrganizacja wypoczynku dzieci i młodzieży>>