Urlop ten musi zostać ustalony w planie urlopów z pracodawcą. Odnośnie do planu aktualne pozostają uwagi w tym zakresie z pierwszej części artykułu. Do nauczycieli „nieferyjnych” zastosowanie ma zasada proporcjonalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego – w przypadku gdy stosunek pracy nawiązano lub rozwiązano w trakcie roku. Wobec nauczyciela „nieferyjnego”, który został zatrudniony lub z którym rozwiązano stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zastosować zasadę proporcjonalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnychPolecamy: Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych>>

Zgodnie z zasadą określoną w art. 155[1] k.p. w roku, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
a) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w wymiarze przysługującym mu lub wyższym;
b) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
– proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
– proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

News imageWięcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 7/2015>>