Szkoła, która prowadzi stołówkę tylko dla uczniów i pracowników, zwróciła się do izby z pytaniem, czy sprzedaż posiłków uczniom oraz planowana sprzedaż nauczycielom (pracownikom pedagogicznym) i innym pracownikom (pracownikom niepedagogicznym) szkoły w obecnie obowiązującym stanie prawnym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Według interpretacji dokonanej przez izbę obiady dla uczniów i nauczycieli podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług, ponieważ taka działalność jest ściśle związana z wykonywaniem zadań oświatowych i opiekuńczych. Inaczej jest w przypadku pracowników niepedagogicznych - ich posiłki obciążone są 8 proc. stawką VAT  pod warunkiem zakwalifikowania przedmiotowej sprzedaży jako usług związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56.
"Usługi świadczone przez pracowników niepedagogicznych nie są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Usługi te nie mają charakteru pomocniczego i nie są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne. Nie mogą zatem korzystać ze zwolnienia." - wynika z interpretacji.

Pismo z dnia 23 lipca 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-411/13-4/AW.