Nauczycielka podpisała z gminą umowę, na mocy której przejęła szkołę do prowadzenia. Jednocześnie jednak odmówiła podjęcia pracy w placówce i wystąpiła o odprawę. Sprawa trafiła do sądu.

Wysokość odprawy musi być proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia>>

W pierwszej instancji sąd przyznał rację nauczycielce, ale sąd okręgowy zmienił ten wyrok, uznając, że skoro powódka jest osobą fizyczną przejmującą szkołę od gminy, to jej oświadczenie o niekontynuowaniu zatrudnienia w tej szkole w powiązaniu z umową przejęcia przez nią placówki należy interpretować tak, że nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Odprawa także dla nauczyciela, który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego>>

Innego zdania był Sąd Najwyższy, który przyznał rację nauczycielce.
Wyjaśnił, że przekazania szkoły do prowadzenia osobie fizycznej nie należy utożsamiać z przekształceniem pracodawcy.
– Odprawa przewidziana w tych przepisach Karty nauczyciela stanowi odpłatę za niemożność dalszego zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie szkoły (pracodawcy) – podkreślił SN.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 11 grudnia 2014 r.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielemPolecamy książkę: Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem>>