Opinia Biura Analiz Sejmowych, którą cytuje "Rzeczpospolita", dotyczy najnowszej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Głównym celem ustawy jest uregulowanie oceniania i egzaminowania uczniów, ale ministerstwo chce przy okazji wprowadzić inne zmiany - m.in. w systemie nadzoru pedagogicznego oraz dotyczące zatrudniania niektórych nauczycieli.

Rząd przyjął nowe zasady egzaminowania i ograniczenia w Karcie Nauczyciela>>

Te ostatnie pomysły nie przypadły do gustu sejmowym prawnikom, którzy oceniają, że MEN powinien ograniczyć nowele tylko do zmian wymaganych przez Trybunał Konstytucyjny (ocenianie i egzaminowanie). Zauważają, że częste zmiany ustawy o systemie oświaty sprawiają, że jej przepisy przestają być zrozumiałe nawet dla prawników.
– Przekroczenie pewnego poziomu niejasności może być samoistną przesłanką stwierdzenia niezgodności z art. 2 Konstytucji RP – zaznacza w opinii Joanna Karolczak, ekspert BAS.

Chmurki i słoneczka zostają. Ocena opisowa nie będzie obowiązkowa>>

– Wobec niezwykłej już objętości ustawy bardzo ważna wydaje się „wstrzemięźliwość legislacyjna" i zaniechanie zmian, które nie są bezwzględnie konieczne – zaznacza Justyna Osiecka-Chojnacka, autorka kolejnej opinii BAS i sugeruje, by MEN ograniczył się tylko do niezbędnych zmian.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 18 grudnia 2014 r.

Powiększenie klasy tylko za zgodą rady rodziców>>