Ocena opisowa nie będzie obowiązkiem
Tworząc nowe przepisy, resort oświaty dążył do zwiększenia znaczenia ocen opisowych w procesie edukacji. Pierwotna wersja projektu zakładała, że nauczyciele klas I-III będą oceniać uczniów wyłącznie w takiej formie, ponieważ, według MEN, pozytywniej wpływa na motywację i postępy ucznia. Ostatecznie jednak resort zmodyfikował nieco swój pierwotny pomysł i do ustawy o systemie oświaty dodany zostanie przepis, według którego oceny bieżące wystawiane uczniom klas I-III będą mogły mieć formę opisową.

Od 2015 r. ocena opisowa także dla starszych uczniów>>

Nie oznacza to zatem, że nauczyciele będą mieli obowiązek oceniać ucznia w takiej formie - o ocenach nadal będzie decydować statut szkoły.

Więcej ocen opisowych na dalszych etapach edukacji
Nowela dopuści również stosowanie opisowych ocen na dalszych etapach nauczania - formę tę będą mogły mieć zarówno oceny bieżące, jak i klasyfikacyjne, jednakże te drugie będą musiały być zawsze dodatkowo ustalone w postaci stopni.

Nauczyciele nie umieją wystawiać ocen opisowych?>>