Zapowiedziano, że nakłady na tę część  Polskiego Ładu ma w latach 2021-2030 wynieść 64,8 mld zł. Głównym elementem ma być wyrównywanie szans po pandemii - będzie to Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19. Powstać ma też 1000 zeroemisyjnych szkół - w ramach tego programu wykonana ma zostać wykonana termomodernizacja szkół obejmująca poprawę efektywności energetycznej budynków, a także wyposażenie ich w instalacje ogrzewania ekologicznego i energooszczędne oświetlenie oraz w lepsze systemy wentylacyjne.

Więcej na temat Polskiego Ładu: 
Polski Ład - niższe podatki, więcej pracy i większe wydatki na rozwój>>
 http://polskilad.pis.org.pl/>>

 

Szkolenia dla nauczycieli i dodatkowe zajęcia

Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć krzywdzącego syndromu straconego pokolenia uruchomimy dodatkowe, dobrowolne zajęcia, których celem nie będzie robienie sprawdzianów i ocenianie, a stworzenie możliwości uzupełnienia materiału i wiedzy tam, gdzie na skutek pandemii pojawiły się zaległości. Oprócz nadrabiania wiedzy drugim elementem programu będzie promocja aktywności sportowej przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach.

Towarzyszyć temu będzie program realizowany z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju, nakierowany na szkolenia nauczycieli WF w celu efektywnego wykorzystania lekcji WF dla skutecznej poprawy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po nauce zdalnej oraz tworzenia pozalekcyjnych profesjonalnych klubów sportowych. Szkolenia nauczycieli będą zawierały także bardzo ważny komponent psychologicznego wsparcia dzieci i młodzieży. Program będzie finansowany z funduszu COVID, a wszelkie materiały oraz propozycje formy zajęć przygotowane zostaną w MEiN, z uwzględnieniem każdego przedmiotu i wszystkich poziomów nauczania. Program rozpocznie się w 2021 r., a jego kontynuacja będzie możliwa w kolejnych latach.


Nauczyciele mają dbać o rozwój kompetencji cyfrowych

W roku szkolnym 2021/2022 zostanie wprowadzony jednolity standard elektronicznego dziennika dla polskich szkół wszystkich szczebli, który będzie wysoko wydajną platformą komunikacji uczniów i rodziców ze szkołą z możliwością tworzenia klas wirtualnych. Nacisk ma zostać położony na zachowanie bezpieczeństwa w sieci oraz odporność na fake newsy.  Powstanie też repozytorium materiałów elektronicznych w postaci filmów i nagrań omawiających podstawę programową dla klas szkół podstawowych i średnich. Pozwolą one nauczycielom poświęcić więcej czasu na indywidualną pracę z uczniami. W szczególny sposób wspomogą naukę uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych (np. z powodu choroby).

 

Gabinet psychologa w każdej szkole

W ramach programu opracowany ma być też dodatkowy model wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży na podstawie badań uczniów w 1200 losowo wybranych szkołach w Polsce- model ten zostanie następnie zastosowany we wszystkich szkołach w Polsce. Szkoły mają też lepiej dbać o rozwój fizyczny uczniów.

 

Szkoła przyjaźniejsza dla osób z niepełnosprawnościami

Rząd zapowiada też, że szkoła i przedszkole będą dostępne dla każdego ucznia. Celem programu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, tak by zapewnić warunki sprzyjające integralnemu rozwojowi dla wszystkich uczniów. Zaplanowano też dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Kresy Wschodnie oraz do innych miejsc dziedzictwa I Rzeczpospolitej.  Szkoły zapewnią lepszą ofertę zajęć w świetlicach - dzieci będą uczyć się grać w szachy lub programować.

 

Nowe studia dla nauczycieli

Studia podyplomowe dla nauczycieli będą możliwe tylko w uczelniach kształcących pedagogów. Rząd zapowiada też reformę kształcenia dyrektorów szkół i podwyższenie poziomu kursów na dyrektorów w kierunku „oświatowego MBA”.

 

Kredyt studencki dla osób bez dochodów

Zapowiedziano zmiany w prawie bankowym, umożliwiające udzielanie kredytów osobom, które potrzebują środków do utrzymania się w trakcie studiów w Polsce lub za granicą, a są pozbawione stałych dochodów. Studencki kredyt to rozwiązanie, które w innych krajach funkcjonuje od dawna, powinno być dostępne również w Polsce. Po okresie studiów pieniądze będą zwracane z narastającą ratą dostosowaną do rosnących przychodów absolwentów.

 

A jednak Międzynarodowa Akademia Kopernikańska

Rząd przygotuje wieloletni program finansujący zorganizowanie i działania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej - forum współpracy naukowej oraz programów kształcenia dla polskich i zagranicznych uczonych, zwłaszcza w takich dziedzinach jak medycyna, astronomia, fizyka czy matematyka, a także program kształcenia w tych dziedzinach. Będziemy dbać także o dalszy rozwój takich instytucji jak Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Warszawskie Towarzystwo Naukowe czy Narodowe Centrum Nauki.