Rada Ministrów przyjęła projekt w środę przygotowane przez przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022. 

Jak podkreśla rząd, kwestie zdrowego odżywiania są szczególnie istotne ze względu na ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia epidemię otyłości. Eksperci z zakresu żywienia wskazują, że w profilaktyce otyłości to właśnie systematyczne spożywanie małych porcji owoców i warzyw oraz  mleka może okazać się kluczowe, by w przyszłości uniknąć tej choroby cywilizacyjnej. Ważne jest, aby z właściwymi działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi dotrzeć do jak najszerszego grona dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę sytuację, że uczniowie podczas pandemii COVID-19 często byli zmuszeni do ograniczenia swojej aktywności fizycznej.

Najważniejsze rozwiązania

  • Określono wysokość środków finansowych oraz wysokość stawek pomocy finansowej na realizację programu dla szkół.
  • Dystrybucja produktów w placówkach oświatowych będzie odbywać się bezpłatnie.
  • Każde dziecko otrzyma 88 porcji owoców i warzyw oraz 80 porcji mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym 2021/2022.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Czytaj także: Jedna inspekcja ma kontrolować żywność>>