Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ujednolici terminy ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym, a także listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki) oraz w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego – komunikaty będą ogłaszane każdego roku do dnia 10 września.
Prostsze mają być też niektóre procedury przeprowadzania egzaminów. Zespół nadzorujący przebieg matury będzie mógł składać się z dwóch nauczycieli (dotychczas co najmniej trzech), w skład zespołów nadzorujących będzie mógł zostać powołany także wychowawca zdających.

Zmiany w procedurach egzaminacyjnych: szkoły bez obowiązku przesyłania planów sal>>

Łatwiej będzie także odbierać przesyłki z arkuszami - będzie mogła to zrobić jedna osoba, a nie, jak dotychczas, co najmniej dwie.
Określono także stawkę opłaty, którą wniosą osoby po raz trzeci przystępujące do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz te, które w poprzednich latach zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu, ale się na nim nie pojawiły. W 2016 r. będzie to 50 zł.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 959) wchodzi w życie 1 września 2015 r.

Prawie 50 zł za trzecie podejście do matury>>