Uchylenie obowiązku przygotowywania planów sal egzaminacyjncyh dotyczy wszystkich egzaminów. Szkoły nie muszą także dostosowywać karty obserwacji do tej zmiany.

Matura 2015: instrukcje i materiały już na stronie CKE>>

Najwięcej modyfikacji dotyczy egzaminu maturalnego. Do procedur dopisano m.in. obowiązek przechowywania wydruków i innych materiałów z języka polskiego przez co najmniej dwa dni (na wypadek zastrzeżeń). Pełna treść dokumentu>>

Szkoły nie chcą dostawać pytań maturalnych mailem>>