Pierwszy etap rozmów poświęconych edukacji, zorganizowany z inicjatywy premiera, odbył się 26 kwietnia w centrum konferencyjnym na PGE Narodowym, a obrady w podstolikach toczyły się we wtorek 30 kwietnia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

10 maja odbędzie się kolejne spotkanie. Rzeczniczka rządu zapowiedziała, że najprawdopodobniej premier Mateusz Morawiecki podsumuje wówczas pierwszą część debat, które już się odbyły, a później kontynuowana będzie praca w podstolikach.

Kopcińska podczas wtorkowej rozmowy w "Sygnałach Dnia" w Radiowej Jedynce, zapytana, czy rząd ma określone ramy czasowe, kiedy miałyby się pojawić na stole konkretne rekomendacje dotyczące zmian w oświacie, odpowiedziała, że wszytko zależy od tego, jak będą przebiegały prace w zespołach.

 


 

Dodała też, że wie o zainteresowaniu prezydenta okrągłym stołem i podkreśliła, że jego przedstawiciele byli w czasie poprzednich dyskusji i będą zapewne 10-go.

Kopcińska ponownie zaprosiła do udziału w obradach wszystkich, którzy do tej pory w nich nie uczestniczyli, czyli przede wszystkim związki zawodowe, ZNP. - Tylko w wyniku szerokiego dialogu, porozumienia możemy wypracować najlepsze rozwiązania - dodała. Mówiła też, że dobrze by było żeby ci, którzy protest rozpoczęli, czyli ZNP, usiedli do tych rozmów, do okrągłego stołu, przystąpili do pracy w podstolikach, bo głosy nauczycieli, rodziców ekspertów również świata akademickiego powinny być uzupełnione przez wszystkich zainteresowanych.

W minionym tygodniu prezes ZNP poinformował, że związek podtrzymuje decyzję, by nie brać udziału w spotkaniach okrągłego stołu i zarekomendował nauczycielom strajk włoski.

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2019 >

Według jakich przepisów dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy nauczycieli kończących staż w maju 2019 r.? >

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji strajku związków zawodowych, które nie chcą zaopiniować arkusza organizacji pracy szkoły? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >