Chociaż nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca oceniania pedagogów wejdzie w życie 1 września 2018 r., to z zastosowaniem podpisanego przez minister rozporządzenia w praktyce trzeba będzie zaczekać.

Nowa ocena nauczyciela dyplomowanego w 2020 r.

Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.

Nauczycielom: kontraktowemu i mianowanemu ocenę na nowych należy sporządzić do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Na ocenę wyróżniającą 95 proc. kryteriów

W rozporządzeniu znalazło się dziewięć kryteriów oceniania nauczyciela stażysty oraz po pięć dodatkowych dla dwóch kolejnych stopni awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciel dyplomowany musi spełnić 23 kryteria.

Określono też poziom, od którego osiągnięcia zależy konkretna ocena - ocenę wyróżniająca otrzyma pedagog, który spełni wymogi w 95 proc. Uzyskanie oceny bardzo dobrej wymaga spełnienia kryteriów w stopniu nie mniejszym niż 80 proc., a oceny dobrej 55 proc.

Kryteria mało uniwersalne

Podczas prac nad rozporządzeniem związkowcy zwracali uwagę, że kryteria nie są uniwersalne, bo nie uwzględniają specyfiki konkretnych placówek.

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, podkreślał, że mimo pewnych modyfikacji wprowadzonych podczas prac nad rozporządzeniem część kryteriów nie będzie możliwa do spełnienia dla niektórych nauczycieli. Problem mogą mieć np. pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wskaźniki w regulaminach

Z negatywną oceną spotkał się pomysł wprowdzenia regulaminów oceniania w każdej szkole. Budzi to obawy, że będą się one znacznie różnić i zostaną arbitralnie określone dla poszczególnych szkół.

- Można oceniać nauczycieli, jeżeli podlega się tym samym kryteriom oceny pracy -  ocenia projekt prof. Bogusław Śliwierski - Niestety, ministrowie i wiceministrowie oraz pracownicy tego resortu są wyłączeni spod jakiejkolwiek oceny merytorycznej, nie ponoszą z tytułu braku kompetencji, błędów i ewidentnych strat w szkolnictwie z tytułu ich decyzji i aktów prawnych żadnej odpowiedzialności - dodaje.

Prof. Śliwerski: nauczyciele to źle motywowany prekariat>>

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>