- Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w nowej formule, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy w roku 2023. Egzamin ten będzie przeprowadzony w roku 2023 i 2024 na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej – poinformowało MEiN. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych będą pisać egzamin według wymagań obowiązujących w roku 2020 i 2021.

Będą obniżone wymagania na egzaminie ósmoklasisty i nowej maturze>>

Zobacz w LEX: Ważne terminy dla organów prowadzących – Styczeń 2022 >

 

Uwagi do 10 stycznia

- Dziękujemy za wszystkie uwagi! Przekazujemy je do analizy ekspertom, którzy opracowują propozycje wymagań dla Ministra Edukacji i Nauki - dodano.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało także, że dla zdających maturę wiosną 2023 r. w grudniu 2022 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny. Projekt wymagań, które mają obowiązywać na maturze wiosną 2023 r. i w 2024 r. jest dostępny na stronie internetowej resortu edukacji i nauki. Na merytoryczne uwagi i opinie w sprawie propozycji wymagań egzaminacyjnych resort czekał do 10 stycznia 2022 r.

- Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt – zapewnia resort.
 

 

Czytaj w LEX: Wykaz zwolnionych laureatów/finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego >

W związku z epidemią COVID-19 i z koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny w maju 2021 r. po raz pierwszy przeprowadzony został na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak we wcześniejszych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia.