Kryteria oceny pracy nauczyciela oraz wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji w rozporządzeniu - zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Tłumaczyła, że wprowadzone we wrześniu przepisy, według których oceny nauczycieli dokonuje się na podstawie regulaminów określanych dla każdej szkoły skutkowały rozrostem biurokracji.

 

 


 

MEN: Będą zmiany w kryteriach i wskaźnikach do oceny pracy nauczyciela>>

 

Na razie bez likwidacji regulaminów oceniania

Ustawą nowelizującą Prawo oświatowe zajmuje się teraz Senat. Mimo obietnicy minister edukacji, zarekomendowno przyjęcie ustawy bez poprawek.
- Mamy dwie poważne uwagi dotyczące KN, jedna z nich dotyczy systemu oceny. Czekaliśmy na to, by zgłoszono poprawkę dotyczącą nowej formuły odstąpienia od szkolnych regulaminów oceniania - podkreślał wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński.

 

Senatorowie dyskutowali też m.in. o podręcznikach do przedmiotów nauczanych w szkołach branżowych. Wielu z nich brakuje, dlatego MEN chce złagodzić przepisy dotyczące tej materii.

- Nie rozumiemy, dlaczego te książki będą zwolnione z procedury dopuszczania przez MEN i dlaczego będą zwolnione z rzeczoznawców. Argument, że nie ma zainteresowania wydawców, nas nie przekonuje. Niedobrze jest, jeżeli resort rezygnuje z takiej procedury - ocenił wiceprezes ZNP.

 

Nowe pensum nauczycieli w szkołach branżowych

Ustawa dookreśli tygodniowy wymiar pracy nauczycieli szkół branżowych. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu będą pracować 20 godzin tygodniowo.

 

- Pensum nauczycieli przedmiotów teoretycznych będzie wynosić 18 godzin, tego nie zmieniamy. Regulujemy pracę nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Nie mogą być to nauczyciele, których godzina pracy jest mniej istotna  - mówiła wiceminister edukacji Marzena Machałek. Podkreśliła, że ustawa będzie też korzystna dla pedagogów pracujących za granicą - Podnosimy prestiż szkół oraz dowartościowujemy nauczycieli w tych szkołach, dając im możliwość awansu - dodała wiceminister.

 

W jakim zakresie należy dostosować statuty dotychczasowego liceum ogólnokształcącego i technikum w świetle zmian w prawie oświatowym?>>