- Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty weryfikują wiedzę uczniów i są podstawą dokonywania rekrutacji, dlatego postanowiliśmy przeprowadzić te egzaminy. Rozpoczniemy od egzaminów maturalnych, rozpoczną się one 8 czerwca. Chcielibyśmy, żeby w tym roku nie miały one części ustnej. Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - mówił Dariusz Piontkowski.

Epidemia może opóźnić obrony i wykluczyć z egzaminów na aplikacje>>

 

Sprawna rekrutacja możliwa

Jak zapowiedział minister edukacji, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wraz z tymi z terminu dodatkowego, będą znane do końca lipca, co umożliwi rekrutację do szkół średnik. Wyniki matur będą znane do 11 sierpnia, a z terminu poprawkowego do końca września. - Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli te egzaminy przeprowadzić, oczywiście z zachowaniem rygorów epidemicznych - mówił szef MEN. Dodał, że konieczne będzie ulokowanie tak, by zachować odpowiednią odległość pomiędzy piszącymi.

 

W konferencji prasowej wziął udział również nowy minister nauki Wojciech Murdzek. Podkreślił, że uczelnie poradzą sobie z rekrutacją na studia. - Te daty, które padają, są niezwykle ważne również dla tych, którzy myślą o studiowaniu - mówił minister nauki - Podtrzymanie znaczenia matur to ważny sygnał dla wyższych uczelni. Rektorzy zapewniają, że rekrutacja przebiegnie w sposób konstruktywny. Umożliwi to rozpoczęcie roku akademickiego w terminie. Zachowujemy pełną spójność z MEN, jeżeli chodzi o zawieszenie zajęć dydaktycznych - dodał.

 

 

 

Zdalna praca szkół

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań na COVID-19 szkoły pracują zdalnie do 24 maja. MEN wydało już rozporządzenie w tej sprawie. Minister edukacji narodowej zdecydował podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa koronowirusowa) umożliwia ministrowi edukacji regulowanie w drodze rozporządzenia wszystkich najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem szkół.


Z tej możliwości minister skorzystał już kilkakrotnie, określając m.in. zasady zdalnej pracy. O tym, jak wygląda w konkretnej szkole, decyduje dyrektor. Ustala on również z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

 

 

 

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.