To pierwszy rok, w którym absolwenci podstawówek napiszą nowy egzamin. Egzamin ósmoklasisty - jak zapowiedział dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) - będzie stawiał na rozwiązywanie zadań otwartych.

 

 


 

Egzamin ósmoklasisty w kwietniu

-    O egzaminie ósmoklasisty już wszystko wiadomo.  W zeszłym roku pojawily się informatory, które zawierają wszystkie zadania. W grudniu 2017 CKE opublikowała natomiast przykładowe arkusze - tłumaczył dr Marcin Smolik. Dyrektor szkoły do 30 listopada będzie musiał przekazać wykaz uczniów przystępujących do egzaminu.

 

Harmonogram egzaminów w 2019 r.:

  • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 - 120 min.
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 - 100 min.
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 - 120 min.

 

Dyrektor CKE i wiceminister edukacji Maciej Kopeć podkreślali, że w nowym egzaminie największy nacisk położony zostanie na zadania otwarte. Minister tłumaczył, że  170 tys. nauczycieli przeszkolono z podstawy programowej.

 

W grudniu próbny egzamin ósmoklasisty

Wiceminister Kopeć zapewnił, że nauczyciele są w pełni przygotowani do wprowadzanych zmian w egzaminowaniu uczniów. Dodatkowo przeszkolono również egzaminatorów.

- Dużą cześć punktów uczeń zdobędzie za rozwiązanie zadań otwartych - mówił dyrektor CKE - W przypadku jęz. polskiego będzie to 70 proc., a na matematyce i języku obcym po 50 proc. punktów - tłumaczył. Dodał, że na języku angielskim uczeń napisze e-mail lub krótką notatkę. Ma to pomóc w kształtowaniu potrzebnych mu w życiu kompetencji.

 

Marcin Smolik podkreślił też, że uczniowie i nauczyciele są przygotowani na taką formę egzaminów, zwłaszcza że nie jest ona niczym nowym, bo zadania otwarte stanowią duży odsetek pytań na egzaminach dojrzałości.


Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w grudniu. Odbędzie się w kilku wylosowanych przez CKE szkołach, ale nie tylko - umiejętności swoich uczniów będzie mogła sprawdzić każda placówka, która się zgłosi.

 

Jest już termin egzaminu ósmoklasisty>>

 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:

Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>

Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>

Czas pracy nauczycieli szkół od 1 września 2018 r.>>