W tym roku uczniowie po raz pierwszy napiszą egzamin wieńczący ośmioklasową podstawówkę. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała harmonogram jego przeprowadzenia:

  • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 - 120 min.
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 - 100 min.
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 - 120 min.

 

 Lista ósmoklasistów zdających egzamin do 30 września

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1515) zobowiązuje dyrektora do zgłoszenia do okręgowej komisji egzaminacyjnej szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

Będzie miał na to czas do 30 września roku szkolnego, w którym ów egzamin się odbędzie. Następnie do 30 listopada będzie musiał przekazać wykaz uczniów przystępujących do egzaminu.

 

Wkrótce także przedmiot dodatkowy

Wynik z egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin obejmuje tylko przedmioty obowiązkowe: polski, matematykę i język obcy. 

Od roku szkolnego 2021/2022 uczniowie będą zdawać z jeszcze jednego przedmiotu, który sami wybiorą. Do wyboru mają: biologię, chemię, fizykę, geografię i historię.

 

Egzamin gimnazjalny od 10 kwietnia

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała też harmonogram egzaminu gimnazjalnego. Ten uczniowie będą zdawać już po raz ostatni.


Harmonogram egzaminu gimnazjalnego:

  1. Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa);
  2. Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek),
  3. Język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek).

 

W wyniku reformy oświaty w roku szkolnym 2019/2020 naukę w liceach rozpocznie podwójny rocznik uczniów, który będzie się uczył według dwóch różnych podstaw programowych.
 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:

Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>

Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>

Czas pracy nauczycieli szkół od 1 września 2018 r.>>