Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r. Rodzi to pewne pytania - np. o to, co stanie się z nauczycielem, który już ma stopień nauczyciela kontraktowego.

Czytaj: ​Tylko mianowany i dyplomowany - uproszczenie w awansie, ale mniejsza stabilność zatrudnienia>>

Sprawdź: Kalendarz zadań dyrektora - Lipiec 2022 >>>

Kontraktowy wraca na start

Wiceminister Piontkowski tłumaczy, że od 1 września 2022 r. nauczyciel, który przed tym dniem uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, dla celów płacowych traktowany będzie jak nauczyciel początkujący,  choć jego średnie wynagrodzenie wzrośnie o 9 proc. (ze 111 proc. kwoty bazowej do 120 proc.). Należy tu jednak pokreślić, że nie oznacza to, że wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze. Resort - jak podkreśla wiceminister - nie zamierza wprowadzić przepisów, które pozwolą na to, by nauczyciele kontraktowi z dłuższym stażem otrzymywali "mianowanego" z automatu.

Czytaj też: Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23 >>>

- Nadrzędnym celem projektowanych zmian w systemie awansu jest jak najwyższa jakość pracy nauczycieli. Natomiast nauczyciele, którzy od wielu lat pozostają w zatrudnieniu i do tej pory nie podjęli trudu stażu na stopień nauczyciela mianowanego, niewątpliwie wykazują się codzienną pracą, często osiągając sukcesy, ale nie muszą dokonywać ewaluacji swojej pracy. Dodatkowo, w przypadku tych nauczycieli, spełnienie wymagań na stopień nauczyciela mianowanego oraz weryfikacja pracy pozwolą m.in. na podwyższenie wynagrodzenia, pełnienie funkcji kierowniczych, pracę na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych oraz dalszy awans zawodowy - wyjaśnia Piontkowski.

Sprawdź też: Czy od 1 września 2022 r. w każdej szkole musi być pedagog specjalny? >>>

 

Zasady od 1 września 2022 r.

Po nowelizacji przez 3 lata i 9 miesięcy nauczyciele będą odbywać przygotowanie do zawodu nauczyciela po czym, aby kontynuować pracę w szkole, obligatoryjnie przystąpią do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Stosunek pracy z nauczycielem, który:

  1.  nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz
  2. posiada wymagane kwalifikacje, oraz
  3. posiada co najmniej 2 lata pracy w szkole, oraz
  4. posiada co najmniej dobrą ocenę pracy – nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Jeżeli w ciągu sześciu lat nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego, jego umowa zmienia się w umowę na czas określony - na kolejny rok.

Sprawdź też: Czy nauczyciel emeryt może zasiadać w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego? >>>

Specjalne zasady dla osób, które już rozpoczęły staż

W przepisach przejściowych uwzględniona zostanie sytuacja nauczycieli, którzy już mają stopień nauczyciela kontraktowego, lub rozpoczęli właśnie staż. W przypadku nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego, lecz przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego zostanie skrócony o rok

 

 

Jednocześnie projekt przewiduje szczególną ścieżkę uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciele ci stopień nauczyciela mianowanego będą uzyskiwali według przepisów dotychczasowych.

Przepis przejściowy do 2027 r.

Stosunek pracy z nauczycielem, który przed dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego, będą mogli ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.