Oficer Wojska Polskiego w stopniu majora - Jerzy T. został przeniesiony do rezerwy, a następnie w lipcu 2017 r. zwolniony ze służby.

Czytaj:I OSK 3376/15, Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

W wojsku przepracował ponad 20 lat, a ostatnio był szefem Działu Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim. Stanowisko to nie było likwidowane, a po zwolnieniu Jerzego T. przez rok pozostawał wakat.

Podstawa prawna

Minister obrony narodowej powołał się na art. 11 pkt. 10 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, według którego żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej.

Czytaj: NSA: Wcześniejsza emerytura pozbawia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Minister także uznał, że ma zastosowanie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Skarga do WSA

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Jerzy T. zwrócił uwagę na fakt, że nie brał udziału w postępowaniu przed organem I instancji, w którym zapadł rozkaz personalny. Dlatego, że rozkaz wydano 11 lipca 2017 r., a informację o niej skarżący otrzymał 10 dni później. Wobec tego został pozbawiony możliwości obrony i przedstawienia swego stanowiska.

Jerzy T. twierdził także, iż jego służba zawsze spotykała się z pozytywną oceną przełożonych.

Sąd oddala skargę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 29 sierpnia 2018 r. skargę oficera oddalił. Jak stwierdził sędzia Adam Lipiński decyzja ministra była prawidłowa, gdyż przepis ustawy mówi jasno o warunkach zwolnienia ze służby.

- Jeśli żołnierz zawodowy nie został zadysponowany w okresie przeniesienia do rezerwy, to musi opuścić służbę w wojsku - dodał sędzia sprawozdawca.

WSA spotyka się z dwoma sytuacjami zwolnienia ze służby:

  • gdy żołnierzowi proponuje się stanowisko a on odmawia, oraz
  • gdy żołnierza przenosi się do rezerwy i brakuje dla niego stanowiska.

W tej sprawie zachodzi wypadek drugi.

 

Sygnatura akt II SA/Wa 185/18, wyrok nieprawomocny z 29 sierpnia 2018 r.