Z przekazanej przez Księdza Ekonoma decyzji abp. Jędraszewskiego wynika, że trzy pracownice biura prasowego Archidiecezji, które są niezamężne zostanie zastąpionych przez inny zespół.  Od 1 października kobiety tracą pracę. Były one zatrudnione na umowach cywilno-prawnych. Przyczyn rozwiązania umów nie podano - powiedziała koordynatorka Biura Prasowego, Joanna Adamik.

Czytaj: Co trzeci pracownik spotkał się z dyskryminacją w pracy

W komunikacie Archidiecezji czytamy: Należy zaznaczyć, że pani Joanna Adamik w dniu 10 sierpnia br. w piśmie skierowanym na ręce Księdza Arcybiskupa stwierdziła, m.in.: „(…) wyrażając szczerą wdzięczność za ostatnie lata i miesiące pracy i służby dla Księdza Arcybiskupa, także za wszystkie gesty i słowa osobistej życzliwości wobec mnie i moich bliskich, proszę o zwolnienie mnie z obowiązków”. Ta prośba została ostatecznie przyjęta w dniu 19 bm., przy zachowaniu umownego (miesięcznego) trybu wypowiedzenia i wynagrodzenia, pomimo rezygnacji ze świadczenia pracy.

"Dwie pozostałe osoby, które w życiu prywatnym jako matki tworzą wraz ze swoimi mężami katolickie rodziny, nadal pozostają pracownikami Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej - podkreślono w komunikacie kurii.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował w niedzielę, że zwróci się do kurii z prośbą o wyjaśnienie sprawy zwolnienia pracownic biura prasowego Archidiecezji Krakowskiej.

 

Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Czesław Janik, Paweł Borecki

Sprawdź  
POLECAMY