Przez stronę ZUS można będzie złożyć specjalny e-wniosek o emeryturę lub rentę opatrzony e-podpisem.

Tak wynika z projektu nowego rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz zasad wypłaty tych świadczeń, przygotowanego przez resort pracy, które zastąpi stare rozporządzenie w tej prawie. Nowe rozwiązania są koniecznie, ponieważ od 1 stycznia 2009 r. kobietom są już przyznawane nowe emerytury, których wysokość częściowo zależy od sumy składek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego. Specjalny wniosek umożliwi wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ZUS. Musi więc spełniać wymagania określone przez ten system. Oprócz wniosku trzeba będzie złożyć dokumenty potwierdzające: datę urodzenia, okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość, wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń. Dokumenty te nie będą wymagane tylko wtedy, gdy konto ubezpieczonego zawiera dane pozwalające na ustalenie prawa i wysokości świadczenia. Nie trzeba ich składać, jeśli ubezpieczony dostarczył je do ZUS wcześniej, ustalając wysokość kapitału początkowego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 13 września 2010 r.