ZUS w lutym przekazał do OFE 268,16 mln zł, a od początku roku 954,045 mln zł.

Transfery do OFE w 2012 roku wyniosły 8 mld 18,5 mln zł.