W porównaniu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego zmiany polegają na rozszerzeniu listy chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu z tytułu których przysługują odszkodowania, o nowe jednostki chorobowe tj. PSTD, organiczne zaburzenia psychiczne, nadciśnienie tętnicze z powikłaniami wielonarządowymi, choroby dróg oddechowych o podłożu alergicznym, choroby pasożytnicze.
W projektowanym wykazie nie ujęto chorób, które nie związane są z właściwościami i warunkami służby tj. przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe układu ruchu, choroba wieńcowa oraz miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, które należą do chorób społecznych.

Więcej na ten temat: MSW: nowy wykaz chorób dla służb mundurowych