12 lipca Stały Komitet Rady Ministrów omówił projekt ustawy o PPK. Teraz, przez najbliższe 2 tygodnie, zajmować się nim będzie komisja prawnicza. Po zakończeniu prac komisji projekt zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów, a w drugiej połowie sierpnia planowane jest skierowanie go pod obrady Rady Ministrów.

 

Polski Fundusz Rozwoju zapowiedział, że system wejdzie w życie najwcześniej 1 lipca 2019 r., aby dać pracodawcom czas na przygotowanie.

 

Ministerstwo Finansów poinformowało, że reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 

Polski Fundusz Rozwoju poinformował we wtorek na Twitterze o 10 zmianach, które znajdą się w projekcie ustawy:

  1. Gwarancja środków w PPK zapisana wprost w ustawie.
  2. Obniżone wpłaty do PPK dla osób najmniej zarabiających, przy utrzymaniu wysokości dopłat pracodawcy i państwa.
  3. Brak odpowiedzialności karnej pracodawców, opcja zawieszania PPK w sytuacjach kryzysowych.
  4. Ograniczenie do minimum obowiązków administracyjnych pracodawców i ich przesunięcie na instytucje finansowe obsługujące PPK.
  5. Decyzje o chęci uczestnictwa bądź rezygnacji nie mogą być przedmiotem dyskryminacji pracowników przez pracodawców.
  6. Wejście w życie PPK najwcześniej 1 lipca 2019 roku, aby dać pracodawcom czas na przygotowanie.
  7. Zapewnienie możliwości dalszego funkcjonowania PPE.
  8. Umożliwienie PTE i zakładom ubezpieczeń oferowania PPK.
  9. Opłata powitalna nie tylko na etapie tworzenia systemu przez pierwsze 2 lata.
  10. Szeroka kampania społeczna edukacyjna i informacyjna.