Zmiany w modelu Urlicha!
\

Zespół Dava Urlicha wciąż pracuje nad rewizją swojej teorii na temat wartości tworzonej przez działy HR. Problem pojawia się kiedy organizacja naciska na stosowanie wcześniejszych metod przy rozwiązywaniu dzisiejszych problemów, które są bardzo specyficzne.

Dave Urlich zasłynął z wydania w 1996 roku książki pt.: "Human Resource Champions".

Zdaniem Urlicha, działy HR stały się wygodne bazując na dotychczasowym modelu. Dlatego Guru od zarządzania zaproponował pewne zmiany. Nowy model powinien mieć kształt gwiazdy (four point star), a nowe funkcje to:

Chief People Officer (CPO) - dyrektor działu HR, który zaprzyjaźni się nie tylko z danymi przetwarzanymi przez dział finansów, ale także przez dział marketingu. CFO powinien ściśle współpracować z CEO i CMO.

HR Business Strategist (HRBS) - rola HR Business Partnera zostaje zastąpiona przez HRBS, czyli osobę, która łączy strategię firmy z rolą działu HR. HRBS oddziałuje na menedżerów liniowych dając im HRowe narzędzia do zarządzania swoimi zespołami.

HR Professional Support Unit (HRPSU) - rola przypadająca osobie, która udziela wsparcia w zakresie znajomości przepisów prawa pracy.

HR Shared Services (HRSS)

Więcej informacji: www.cipd.co.uk/blogs/cipdbloggers/b/michael_mcdonnell/archive/2014/08/19/dave-ulrich-is-worried-here-s-why.aspx

Źródło: www.cipd.co.uk, stan z dnia 30 września 2014 r.

Data publikacji: 30 września 2014 r.