Natomiast kosztem czterech dni urlopu, 31 października oraz od 2 do 4 listopada, można odpocząć od pracy przez 9 dni: od popołudnia 28 października do 6 listopada w niedzielę włącznie. Święta 1 Listopada nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.

Rok 2016 jest monotonny pod względem dni wolnych od pracy. Wszystkie święta, które przypadają w tym roku, wypadają w środku tygodnia lub w niedzielę. W związku z tym, pracownicy nie mają prawa do dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, w tym roku przed nami jeszcze święta: 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (piątek); 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela); 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek). Żadne z nich nie wypada zatem w sobotę. Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z art. 129 Kodeksu pracy, czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie czterdziestu godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza czterech miesięcy.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11) pracownicy z mogą odbierać dzień wolny, jeżeli święto wypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Przeczytaj: Nieobecność powyżej 30 dni obniża wymiar urlopu wypoczynkowego

Terminy dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy nie zostały określone w Kodeksie pracy. Wynikają one jedynie z rozkładu czasu pracy. Ich ustalenie, zgodnie z art. 150 § 1 k.p., powinno nastąpić w rozkładzie czasu pracy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu pracodawcy, czyli w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Można więc wskazać konkretne dni datą kalendarzową lub przyjąć ogólnie, że dniem wolnym od pracy jest sobota lub inny wskazany dzień tygodnia. Można też wybierać taki dzień na bieżąco w indywidualnych harmonogramach czasu pracy, jednak takie harmonogramy powinny odzwierciedlać to, co zostało ustalone w aktach wskazanych w art. 150 § 1 k. p. W praktyce dni wolne od pracy w wyznacza się najczęściej na soboty. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby dni te przewidziane zostały w inne dni tygodnia, oprócz niedzieli. Można je wykorzystać w terminach dowolnie ustalonych w rozkładzie czasu pracy. Pracodawcy mogą również kumulować dni wolne od pracy po to, by pracownicy mieli więcej czasu na regenerację sił. A zatem możliwe jest rozwiązanie , w którym pracownik odpoczywa w przerwie międzyświątecznej, a potem pracuje więcej. Ważne by normy czasu pracy nie zostały przekroczone.