Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: uwzględnienie prośby pracownika zależy od decyzji pracodawcy.

 
Uzasadnienie: tzw. urlopy okolicznościowe to zwolnienia od pracy udzielane pracownikom w związku z określonymi zdarzeniami rodzinnymi i osobistymi (takimi jak ślub pracownika, narodziny dziecka, zgon i pogrzeb bliskiej osoby). Ich celem jest umożliwienie pracownikowi wzięcia udziału w tych zdarzeniach oraz załatwienie spraw z nimi związanych. Pracownik ma prawo skorzystać z urlopu okolicznościowego zarówno przed, jak i po dniu, w którym ma miejsce zdarzenie uzasadniające jego udzielenie. Przepisy nie wprowadzają w tym zakresie żadnych ograniczeń.
Zgodnie z § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281) w związku ze ślubem pracownika pracodawca ma obowiązek udzielić mu zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienia udziela się na dni pracy, pracownik nie może więc z niego skorzystać w czasie, gdy przebywa na urlopie wypoczynkowym. W takim przypadku zwolnienie może zostać udzielone po zakończeniu urlopu. Okoliczność, iż w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik zawarł związek małżeński nie powoduje przerwania urlopu ani nie obliguje pracodawcy do zakwalifikowania 2 dni urlopu wypoczynkowego jako zwolnienia od pracy. Uwzględnienie prośby pracownika zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.
 
SerwisiePrawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak: 
Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu adopcji dziecka?

Czy przepisy określają termin w jakim można wykorzystać urlop okolicznościowy?

Czy przysługuje pracownicy urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią ojczyma?