Ci, którzy teraz zarejestrują się w pośredniaku, dostaną na trzy miesiące wyższy zasiłek dla bezrobotnych.

Od 1 stycznia w ciągu pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku będzie on wynosić 717 zł. W kolejnych miesiącach - 563 zł miesięcznie. Tych, którzy już otrzymują zasiłek, ta zmiana nie dotyczy, nie będzie można zmienić wysokości tzw. kuroniówki poprzez jej przeliczenie na nowo. Nowe zasady ustalania kwot zasiłku określa nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby, które już dziś zjawią się w pośredniaku, by zarejestrować się jako bezrobotne, nie ryzykują, że ich świadczenie będzie niższe. Decyzja o przyznaniu zasiłku uprawomocnia się po siedmiu dniach, więc zasiłek zostanie im przyznany już według nowych zasad. Niższe świadczenie, wynoszące 80% zasiłku, otrzymają bezrobotni ze stażem pracy niższym niż pięć lat. Ci ze stażem przekraczającym 20 lat otrzymają 120% kwoty zasiłku. Z interpretacji Ministerstwa Pracy wynika, że gdy ustawa nie rozstrzyga wprost, którą wysokość zasiłku należy uznać za podstawę obliczania świadczeń dla bezrobotnych, należy przyjmować, że chodzi o tę wyższą kwotę - 717 zł.

Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski, 29 grudnia 2009 r.