Wzrost gospodarczy za sprawą wykwalifikowanych obcokrajowców - Wielka Brytania
\

Wysoko wykwalifikowani pracownicy z zagranicy zatrudniani są na stanowiskach specjalistycznych, często związanych z technologią. Swoją pracą przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, zgodnie z raportem wydanym przez Lloyds Banking Group.

Raport wskazuje, iż w Wielkiej Brytanii procentowy udział specjalistów z zagranicy wzrósł z 7,3 w 1997 r. do 15 w roku bieżącym. Liczba pracowników-obcokrajowców wynosi na chwilę obecną 4,6 mln. W Londynie stanowi to aż 41% siły roboczej, podczas gdy w regionie północno-wschodnim zaledwie 2%. Największy udział zagranicznych pracowników jest w sektorze administracji publicznej, służby zdrowia i edukacji, stanowi 14% wszystkich pracowników tego obszaru.

Wpływ pracowników na gospodarkę mierzy się w wartości dodanej brutto. 15-procentowy wzrost tego wskaźnika spowodowany jest zagraniczną siłą roboczą i wynosi aż 210 miliardów.

Więcej: www.hrmagazine.co.uk/hro/news/1146290/skilled-foreign-workers-boost-economy-lloyds-bank

Źródło: www.hrmagazine.co.uk, stan z dnia 2 września 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.