Statystyczne ustalenia mają wymiar praktyczny - wskazują priorytety kontrolne nadzoru górniczego w najbliższych miesiącach. Główne zagrożenia występujące w górnictwie są zidentyfikowane, ale zmienia się ich specyfika i nasilenie w poszczególnych zakładach. A ta specyfika musi być uwzględniana nie tylko w działalności kontrolnej nadzoru górniczego, lecz przede wszystkim w codziennej profilaktyce prowadzonej przez przedsiębiorców.
Z prostej analizy ubiegłorocznych danych wynika, że w górnictwie węgla kamiennego stan bezpieczeństwa załóg w 2016 roku poprawił się w porównaniu do 2015 r., który pod względem wypadkowości śmiertelnej i ciężkiej był jednym z najlepszych w całym ostatnim ćwierćwieczu. Niestety nie wszystkie rodzaje górnictwa utrzymały ten dobry trend i w rezultacie sumarycznie wszystkich wypadków śmiertelnych w całym polskim przemyśle wydobywczym w 2016 r. było 27 (o 8 więcej niż w 2015 r.), w tym w górnictwie węgla kamiennego 10 (czyli mniej niż w 2015 r. – gdy było ich 12). Ciężkich wypadków w 2016 r. w całym górnictwie zdarzyło się - 8 (o 4 mniej niż w 2015 r.), w tym w górnictwie węgla kamiennego - 5 (w 2015 r. było ich 7). Malejący rokrocznie od siedmiu lat trend w wypadkowości ogółem (wypadki we wszystkich kategoriach, łącznie z lekkimi) w ub.r. został utrzymany. Wszystkich wypadków w polskim górnictwie w 2016 roku zdarzyło się 2073, w tym 1575 w górnictwie węgla kamiennego, czyli w całym górnictwie w porównaniu do 2015 r. mniej o 3,9 proc, a w górnictwie węgla kamiennego mniej o 7,5 proc.
Stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2016 r. wraz z głównymi przyczynami wypadków prezentujemy w ośmiu poniższych slajdach. Więcej szczegółowych danych przedsiębiorcy górniczy otrzymają w dorocznym raporcie, który umożliwi porównanie sytuacji konkretnej kopalni w porównaniu do innych zakładów działających w tym samym sektorze wydobywania kopalin.