Po podpisaniu przez szefów poszczególnych organizacji proponowanych zmian w kodeksie pracy zostaną one przekazane stronie rządowej.

– Maksymalnie zatrudnienie na podstawie umów o pracę na czas określony powinno wynosić 48 miesięcy. Postulujemy też sformułowanie katalogu wyjątków od tej zasady dotyczących przykładowo umów na czas określony, wykonywanych w związku z realizacją danego projektu czy trwaniem kadencji – wyjaśnia Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Rozwiązania w tym zakresie proponowane przez stronę związkową różnią się od oczekiwań pracodawców. Działacze postulują wprowadzenie maksymalnego okresu zatrudnienia pomiędzy tym samym pracownikiem a pracodawcą polegającego na sumowaniu okresów zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony oraz na czas wykonywania określonych zadań. Okres ten zdaniem związków powinien wynosić nie więcej niż 18 miesięcy i mógłby zostać przedłużony do 30 miesięcy w układach zbiorowych pracy i regulaminach uzgodnionych ze związkami zawodowymi.

(...)

Więcej>>>